Časté otázky

Dojazd elektrobicyklova

Na dojazd elektrobicyklov vplýva veľa rôznych faktorov a preto sa nedá ľahko stanoviť. Základné faktory však môžeme rozdeliť nasledovne:

  • Trať (množstvo stúpaní ich strmosť, povrch a jeho kvalita)
  • Prostredie (vietor jeho veľkosť a smer, teplota,
  • Jazdec (jeho hmotnosť, technika jazdy a radenia, rýchlosť celková a  ako aj rýchlosť pedálovania)
  • Bicykel (konštrukcia, použité komponenty,  náklad)

Z tohto dôvodu sa dojazd zvyčajne uvádza v rozsahu napr. 50 – 130 km

Pre potreby odhadu je možné použiť zjednodušené posúdenie:

„Ideálna jazda“  – jazdec 65kg, bezvetrie, rovná trať, kvalitný asfaltový povrch, bicykel s kvalitnými komponentami, optimálne radenie, ustálená rýchlosť 20km/h, nastavená najnižšia úroveň asistencie. v tomto prípade bude dojazd 100% uvádzaného dojazdu (napr. 130km).

„Reálna jazda“ – jazdec 80kg, mierny protivietor, zvlnený terén bez extrémnych stúpaní, pevný povrch, bicykel s kvalitnými komponentami, optimálne radenie, cca rýchlosť 22km/h, nastavená stredná úroveň asistencie.  Dojazd bude cca 60% uvádzaného dojazdu (napr. 80km).

„Drasťák jazda“ – jazdec 100kg, protivietor, dlhé a strmé stúpania, lesný mäkký povrch, , neefektívne radenie, časté akcelerácie, nastavená najvyššia úroveň asistencie. Dojazd sa bude pohybovať niekde na úrovni 20% uvádzaného dojazdu (napr. 30km).

Batérie a ich nabíjanie a skladovanie

Vo všeobecnosti sa môžete stretnúť s rôznymi typmi batérii od klasických olovených cez NiCd alebo NiMH. V poslednom období sa v kvalitných elektrobicykloch presadzujú hlavne zdroje  typu Li-Ion. Vysoká hustota energie pri relatívne nízkej hmotnosti, absencia pamäťového efektu,  životnosť či nízka úroveň časovej degradácie sú vlastnosti, ktoré ich významne favorizujú.

V súčasnosti sa za špičkové parametre považujú kapacita 400Wh, 500 – 1000 celkových nabíjacích cyklov, menej ako 10% ročná strata kapacity, hmotnosť cca 2,6kg.

Nabíjanie batérii elektrobicyklov sa deje pomocou špeciálnych nabíjačiek z klasickej 230V zásuvky. Doba nabíjania sa môže líšiť od výrobcu a konkrétnej konštrukcie batérie, avšak väčšina súčasných batérii sa z prázdnej batérie do plnej kapacity nabije za cca 3,5 hod.

Cena nabitia 400Wh batérie sa pohybuje na úrovni 10 eurocentov.

Vzhľadom na vnútornú konštrukciu batérii sa odporúča ich nabíjanie pri izbovej teplote t.j. 15–25°C

Vyvarujte sa skladovaniu batérii pri nižších teplotách ako 15°C a tiež vybitých batérii.

Ak predpokladáte dlhodobé uskladnenie ( viac ako 4 týždne) je najlepšie batérie nechať nabiť na 60% svojej kapacity. Pri takomto skladovaní sa vyvarujte odkladaniu vybitých, ale aj plne nabitých batérii. Vybité batérie by sa mohli trvalo znehodnotiť a plno nabité by mohli stratiť na svojej životnosti.

Údržba /Servis

Údržba elektrobicykla sa v podstate zhoduje s údržbou konvenčného bicykla naviac je len údržba elektrických zariadení teda motoru, batérie a ovládacích prvkov spolu s riadiacou jednotkou. Je snahou konštruktérov robiť tieto zariadenia čo možno najviac bez údržbové, avšak pravidelná kontrola ich stavu a správne zaobchádzanie významne vplýva na ich dlhodobú a spoľahlivú službu.

Z tohto dôvodu doporučujeme aspoň raz do roka nechať bicykel prezrieť v našom špecializovanom servise.

Umývanie bicykla

Elektrobicykel je možné umývať vodou, avšak striktne je zakázané používať vysokotlakové čističe.

Z praktického hľadiska doporučujeme nasledujúci postup:

Na úvod vypnúť elektrický pohon. Elektrobicykel zľahka opláchnuť za pomoci vedra s vodou a použitím mäkkej kefy. V blízkosti elektrických kontaktov je dobré zachovať trošku viac  opatrnosti.  Na najviac znečistené časti aplikovať špeciálny ekologický čistiaci prostriedok na bicykle. Zvýšenú pozornosť treba venovať reťazi a prevodníkom, ako aj jemne, ale dôsledne očistiť teleskopické nohy vidly a zadného tlmiča, ak je prítomný. Následne opätovne mäkkou kefou dopomôcť k rozrušeniu zostávajúceho znečistenia.

Po opláchnutí vodou a umytí zostávajúceho čistiaceho prostriedku a zvyškov nečistôt utrieť suchou a čistou handrou celý bicykel s výnimkou brzdových kotúčov. Po osušení doporučujeme demontovať batériu a prekontrolovať spojovacie elektrické kontakty,  po prípade ešte dosušiť a ošetriť vazelínou na elektrické kontakty.

Premažeme reťaz prostriedkom na mazanie reťazí a teleskopické segmenty silikónovým olejom. Pár-krát prepružíme vidlicu a zadnú stavbu a prebytočný olej zotrieme podobne ako aj pri reťazi. Zľahka môžeme premazať aj ostatné miesta pohybu, avšak pravidlom je utretie prebytočného oleja.

Na záver ešte vizuálne skontrolujeme celý bicykel či pri predchádzajúcej jazde neutrpel nejaké poškodenie, alebo nedošlo k uvoľneniu niektorých častí či skrutiek.

Podmienky pre jazdu.

Rozsah použitia elektrobicykla je pomerne veľký pričom ideálne podmienky na jazdu sú sucho, jemne pod mrakom 20 st. C :). Na elektrobicykli je možné jazdiť  aj za dažďa. Jazdiť sa dá aj pri teplotách okolo 0 °C, tu však doporučujeme používať ochranný neoprénový obal na batériu a  nenechávať bicykel (batériu) stáť na mraze. Pri takejto teplote počítajte so skrátením dojazdu.

Obdobne sa  vyvarujte aj parkovaniu elektrobicykla na priamom slnku počas extrémne horúcich dní.