Zvoliť veľkosť eBajku

Vhodná veľkosť rámu záleží predovšetkým na postave jazdca, ale pri výbere je potrebné zohľadniť aj iné okolnosti.  Dôležité je si definovať prevažný typ jazdenia, teda či sa jedná o závodné, športové, kondičné alebo len rekreačné pojazdenie si. Významná je aj predpokladaná priemerná doba jednej jazdy, aký  terén bude prevyšovať , kde sa budete pohybovať, alebo zdravotné obmedzenia či predispozície.

Pre orientačné účely Vám predkladáme jednoduchú metódu na určenie  veľkosti rámu a taktiež tabuľku veľkostí bicyklov, tak ako ich doporučuje jeden z našich dodávateľov.

Na presnejšie určenie vhodnej veľkosti rámu slúži výpočet pomocou dĺžky nôh jazdca.

Dĺžka nôh sa dá určiť napríklad touto jednoduchou metódou:

  1. Postavte sa bosí chrbtom k stene
  2. Použite pravítko alebo knihu, túto umiestnite medzi nohy kolmo na stenu a tak najvyššie ako sa vám bude dať.  Zaznamenajte túto vzdialenosť na stene.
  3. Teraz zmerajte vzdialenosť od zeme k hornej hrane pravítka alebo knihy
  4. Toto je vaša dĺžka nôh

K určeniu vhodnej veľkosti rámu vynásobte túto vzdialenosť v centimetroch týmito koeficientmi:

  • 0,57 pri MTB
  • 0,66 pre cestné a mestské bicykle
  • 0,61 pre krossové bicykle

V prípade, že je veľkosť rámu udávaná v palcoch predeľte  toto číslo hodnotou 2,54.
Váš doporučený rám je ten, ktorý je tejto hodnote najbližšie.

Vzhľadom na vyššie uvedené v prípade nejasnosti , doporučujeme ešte výber rámu konzultovať s predajcom.